Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Nghĩa vụ đăng ký, kê khai, nộp thuế đối với Ban Quản trị nhà chung cư và cá nhân kinh doanh, cho thuê tài sản

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu một số nội dung liên quan đến nghĩa vụ đăng ký, kê khai, nộp thuế đối với Ban Quản trị nhà chung cư và cá nhân kinh doanh, cho thuê tài sản.

Tải về Nội dung 1 Nội dung 2