Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thông báo chung

Tuần lễ “Đồng hành cùng người nộp thuế”

Kính gởi: Quý doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân người nộp thuế trên địa bàn Quận 1

Thực hiện Công văn số 3514/TCT-TTHT ngày 26/08/2020 của Tổng cục Thuế về tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Thuế.

Chi cục Thuế Quận 1 triển khai chương trình “Đồng hành cùng người nộp thuế” nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Thuế, 30 năm thành lập hệ thống Thuế nhà nước từ ngày 07/09/2020 đến ngày 11/09/2020 để lắng nghe, tiếp nhận ý kiến của người nộp thuế trong giai đoạn khó khăn bởi đại dịch bệnh Covid-19; giải đáp hướng dẫn người nộp thuế về giảm thuế, gia hạn nộp thuế, cập nhật số thuế phải nộp tương ứng với tình trạng hoạt động của người nộp thuế. Hình thức lắng nghe, tiếp nhận thông qua các hình thức như sau:

  1. Tiếp nhận thông tin trực tiếp tại trụ sở Chi cục Thuế Quận 1 , số 8 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đa Kao, Quận 1
  2. Tiếp nhận thông tin bằng hình thức công văn trả lời vuớng mắc
  3. Tiếp nhận thông tin thông qua số điện thoại Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế: (028)39106211
  4. Tiếp nhận thông tin qua hộp thư điện tử: cctq1.hcm@gdt.gov.vn

Chi cục Thuế Quận 1 đồng thời:

  • Triển khai quy trình hướng dẫn và tiếp nhận văn bản tạm ngừng/nghỉ kinh doanh; miễn, giảm thuế của hộ kinh doanh tại các Đội thuế liên phường.
  • Triển khai ứng dụng góp ý trên kiosk thông tin từ ngày 14/09/2020 nhằm thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người nộp thuế.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo nộp lệ phí trước bạ điện tử xe ô tô, xe máy trên địa bàn toàn quốc

Từ 01/8/2020, Tổng cục Thuế triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy đăng ký trên địa bàn toàn quốc.

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu đến người nộp thuế cách thực hiện nộp lệ phí trước bạ điện tử theo công văn số 3027/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế ngày 29/07/2020

Truy cập link hướng dẫn sau: Nhấn vào đây

Thông báo về việc tích hợp kê khai giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất qua cổng dịch vụ công quốc gia

Thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2020 của Chính Phủ về việc Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc triển khai tiếp nhận hồ sơ điện tử mẫu “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất” (mẫu theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP) thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG).

Chi cục Thuế Quận 1 trân trọng thông báo đến người nộp thuế thông tin về việc tích hợp hệ thống thuế điện tử (cho Doanh nghiệp và Cá nhân) với ứng dụng cổng dịch vụ công Quốc gia như sau:

1. Điều kiện thực hiện nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất qua Cổng DVCQG:

Doanh nghiệp, Cá nhân đã đăng ký tài khoản trên Cổng DVCQG và thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP.

2. Cách Thực hiện nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất qua Cổng DVCQG:

  • Doanh nghiệp: Đăng nhập vào Cổng DVCQG (https://dichvucong.gov.vn/), chọn Thanh toán trực tuyến/Nộp thuế Doanh nghiệp, chọn Kê khai gia hạn nộp thuế doanh nghiệp để lập và nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
  • Cá nhân: Đăng nhập vào Cổng DVCQG (https://dichvucong.gov.vn/), chọn Thanh toán trực tuyến/ Nộp thuế cá nhân/Trước bạ, chọn Kê khai gia nộp thuế cá nhân để lập và nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Doanh nghiệp, Cá nhân tải tài liệu hướng dẫn: Tại đây. 

Mẫu đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Ngày 8/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nghị định quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất.

Chi cục Thuế Quận 1 trân trọng phổ biến đến người nộp thuế một số nội dung như sau:

1. Tóm tắt một số nội dung quan trọng của Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

Người nộp thuế nhấn vào tại đây để tải về nội dung tóm tắt.

2. Về mẫu biểu đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất:

Người nộp thuế chỉ gởi duy nhất 01 mẫu: Đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (nhấn vào đây để tải về bản word hoặc bản pdf) đính kèm theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.

3. Về thời hạn nộp:

Người nộp thuế gửi mẫu đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp và chỉ gởi một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế hoặc chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2020.

Nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 30 tháng 7 năm 2020 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này.

Chi cục Thuế Quận 1 thông tin đến người nộp thuế biết để thực hiện.

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thuế trước tình hình dịch bệnh Covid-19

Kính gởi: Người nộp thuế trên địa bàn Quận 1

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Ủy ban Nhân dân Tp. HCM về hạn chế tụ họp đông người tại trụ sở làm việc để phòng chống dịch bệnh Covid-19;

Thực hiện hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn số 1306/TCT-DNNCN ngày 27/03/2020 về tăng cường hỗ trợ cá nhân trực tiếp QTT TNCN năm 2019;

Căn cứ Công văn số 3261/CT-KK ngày 27/03/2020 của Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận hồ sơ hành chính và hồ sơ khai thuế trước tình hình dịch bệnh Covid-19,

Chi cục Thuế Quận 1 thông báo việc tiếp nhận hồ sơ hành chính và hồ sơ khai thuế của người nộp thuế do Chi cục Thuế Quận 1 phụ trách như sau:

1/ Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế Quận 1:

– Nếu có phát sinh số thuế còn phải nộp thì thực hiện lập và gửi file tờ khai quyết toán và phụ lục (nếu có) tại website thuế điện tử của Tổng cục Thuế tại đường dẫn https://thuedientu.gdt.gov.vn

Ngày ghi nhận tờ khai quyết toán gửi thành công tại website thuế điện tử  được xác định là ngày nộp hồ sơ. Đối với hồ sơ bản giấy, cá nhân ký tên lên tờ khai và các tài liệu photocopy có liên quan theo quy định của luật thuế sau đó gửi qua đường bưu chính đến Chi cục Thuế Quận 1.

– Trường hợp, nếu có phát sinh số thuế được hoàn thì hoàn toàn có thể lập, gửi file và nộp hồ sơ bản giấy sau ngày 30/3/2020 và không bị phạt vi phạm hành chính đối với hành vi nộp hồ sơ quyết toán thuế quá thời hạn quy định.

2. Đối với doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị:

Đối với hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị chưa có chữ ký số, thực hiện khai thuế trên website thuế điện tử của Tổng cục Thuế, ký tên, đóng dấu, photocopy tài liệu có liên quan theo quy định của luật thuế, sau đó gởi toàn bộ hồ sơ qua đường bưu chính đến Chi cục Thuế Quận 1.

3. Đối với tất cả người nộp thuế:

– Đối với hồ sơ đăng ký thuế như: đề nghị cấp chứng từ khấu trừ, cấp mới mã số thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế, thông tin người phụ thuộc, chấm dứt hiệu lực mã số thuế và các loại hồ sơ hành chính khác: người nộp thuế gửi toàn bộ hồ sơ và các tài liệu có liên quan qua đường bưu chính đến Chi cục Thuế Quận 1.

– Đối với tổ chức và cá nhân đã đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế, đề nghị người nộp thuế thực hiện giao dịch tại website thuế điện tử, không nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Thuế Quận 1.

4. Đối với cá nhân kinh doanh:

Cá nhân kinh doanh có đề nghị miễn, giảm thuế; tạm ngưng, nghỉ kinh tải mẫu biểu tại website https://chicucthuequan1.gov.vn, điền thông tin, ký tên và gởi hồ sơ bằng đường bưu chính đến Chi cục Thuế Quận 1.

5. Thông tin liên hệ của người nộp thuế:

Người nộp thuế cần cung cấp tên, địa chỉ, số điện thoại di động, email để Chi cục Thuế Quận 1 phản hồi thông tin cho người nộp thuế. Hồ sơ được xác định đầy đủ là hồ sơ đã gởi file thành công tại website thuế điện tử và đầy đủ hồ sơ giấy (nếu có) đã được Chi cục Thuế Quận 1 tiếp nhận qua bưu chính.

6. Địa chỉ gởi thư đến Chi cục Thuế Quận 1:

Chi cục Thuế Quận 1

Số 08 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Bộ phận văn thư – bàn số 9

Chi cục Thuế Quận 1 đề nghị người nộp thuế thực hiện kịp thời các nội dung trên để cùng Chính phủ, nhân dân cả nước nhanh chóng dập dịch Covid-19.

Trân trọng./.

Đội TT – HT – Chi cục Thuế Quận 1

Tổ chức thực hiện làm việc ngày thứ bảy

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 29/08/2019 của Bộ Tài chính; Công văn số 10128/CT-NVDTPC ngày 13/09/2019 của Cục Thuế Tp.HCM; Công văn số 21512/TB-CT ngày 29/10/2019 của Cục Thuế Tp.HCM về tổ chức thực hiện làm việc ngày thứ bảy.

Chi cục Thuế Quận 1 thông báo đến người nộp thuế biết Chi cục Thuế Quận 1 tổ chức thực hiện làm việc ngày thứ bảy từ ngày 01/11/2019 đến ngày 31/12/2019.

Thời gian làm việc ngày thứ bảy: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 17h00.

Trân trọng thông báo./.