Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thuế điện tử E-tax

Thông báo về việc triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử-eTax

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện tốt nhất để Quý doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt thủ tục hành chính về thuế,  Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ triển khai hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (http://thuedientu.gdt.gov.vn) thay thế cho các ứng dụng Kê khai thuế qua mạng (http://kekhaithue.gdt.gov.vn) và Nộp thuế thuế điện tử (http://nopthue.gdt.gov.vn ).

Cục Thuế  thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch triển khai hệ thống Dịch vụ thuế điện tử – eTax, cụ thể như sau:

1. Thời gian chuyển đổi:

+ Từ 17g30 ngày 07/02/2020: Tổng cục Thuế dừng hệ thống iHTKK và NTĐT (người sử dụng sẽ không đăng nhập được hệ thống iHTKK và NTĐT); hiển thị thông tin hướng dẫn người nộp thuế sử dụng hệ thống eTax thay thế cho hệ thống iHTKK và NTĐT.

+ Từ ngày 08/02/2020 đến ngày 09/02/2020: Tổng cục Thuế thực hiện cài đặt hạ tầng, chuyển đổi dữ liệu, nâng cấp hệ thống eTax (http://thuedientu.gdt.gov.vn).

+ Từ 8g00 ngày 10/02/2020: Cục Thuế TPHCM chính thức sử dụng hệ thống eTax (http://thuedientu.gdt.gov.vn) thay thế cho hệ thống iHTKK và NTĐT.

2. Tính năng nổi bật:

Với hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử – eTax, người nộp thuế có thể tiếp cận và quản lý tất cả các dịch vụ thuế điện tử trên một hệ thống duy nhất thay vì phải đăng nhập vào nhiều ứng dụng khác nhau như trước đây. Một số tính năng nổi bật của hệ thống dịch vụ Thuế điện tử – eTax:

  • Đăng nhập vào 01 hệ thống để sử dụng tất cả các dịch vụ, quản lý tất cả các hồ sơ thuế mà không cần thay đổi địa chỉ trang web hay đăng nhập lại hệ thống. Điều này sẽ giúp quý vị dễ dàng thực hiện đầy đủ các bước trong các quy trình kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, tra cứu thông tin hồ sơ, nghĩa vụ thuế.
  • Đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, ngoài 01 tài khoản chính của mỗi một mã số thuế, doanh nghiệp có thể tạo thêm các tài khoản cho các chức danh khác nhau trong doanh nghiệp như Giám đốc, Kế toán trưởng, Kế toán viên,… giúp cho việc kiểm soát trách nhiệm các thành viên một cách đảm bảo, linh hoạt.
  • Chức năng tra cứu: quý vị có thể tra cứu các hồ sơ thuế đã gửi đến Cơ quan thuế, các thông báo xử lý kết quả của các hồ sơ thuế, tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế, số thuế phải nộp.

3. Cách thức truy cập:

Đối với các doanh nghiệp đã giao dịch với Cơ quan thuế trên các hệ thống Khai thuế, Nộp thuế điện tử (đã có tài khoản giao dịch), mọi thông tin về tài khoản giao dịch và hồ sơ của quý vị sẽ được chuyển sang hệ thống eTax để quý vị tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Cơ quan thuế mà không phải đăng ký lại. Cách thức truy cập như sau:

  • Trường hợp người sử dụng đã có mật khẩu của hệ thống Nộp thuế điện tử đã sử dụng trước đó (ví dụ mật khẩu là: 123456) tại website nopthue.gdt.gov.vn, người sử dụng đăng nhập vào eTax bằng tài khoản: MST-QL (ví dụ: 0100231226-QL), nhập mật khẩu (là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Nộp thuế điện tử đã có: 123456), để sử dụng tất cả các dịch vụ: Khai thuế; Hoàn thuế; Nộp thuế; Tra cứu; Quản lý và phân quyền tài khoản.

Từ tài khoản này, tùy theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, người sử dụng có thể tạo, phân quyền cho các tài khoản phụ (phân quyền cho cán bộ quản lý theo chức năng). Cách thức phân quyền chi tiết quý vị có thể xem và tải tại phần hướng dẫn sử dụng ứng dụng.

  • Trường hợp người sử dụng có mật khẩu của hệ thống Khai thuế điện tử đã sử dụng trước đó tại website nhantokhai.gdt.gov.vn (ví dụ mật khẩu là: 567890), người sử dụng đăng nhập vào eTax bằng tài khoản: MST (ví dụ: 0100231226), nhập mật khẩu (là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Khai thuế điện tử đã có là: 567890), để sử dụng dịch vụ Khai thuế; Hoàn thuế; Tra cứu.
  • Đối với doanh nghiệp lần đầu tiên đăng ký giao dịch điện tử với Cơ quan thuế, thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ trên hệ thống eTax tại chức năng Đăng ký.

4. Tài liệu hướng dẫn:

Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng hệ thống Dịch vụ thuế điện tử, Quý doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tải tập tin hướng dẫn sử dụng dành cho NNT và các vướng mắc thường gặp.

5. Thông tin liên hệ:

Các trường hợp vướng mắc trong quá trình sử dụng hệ thống Dịch vụ thuế điện tử, Quý doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vui lòng liên hệ cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn.

Đính kèm danh sách các bộ phận hỗ trợ của VP Cục và 24 Chi cục Thuế: Đầu mối liên hệ.