Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

lệ phí trước bạ

Thông báo nộp lệ phí trước bạ điện tử xe ô tô, xe máy trên địa bàn toàn quốc

Từ 01/8/2020, Tổng cục Thuế triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy đăng ký trên địa bàn toàn quốc.

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu đến người nộp thuế cách thực hiện nộp lệ phí trước bạ điện tử theo công văn số 3027/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế ngày 29/07/2020

Truy cập link hướng dẫn sau: Nhấn vào đây