Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Phạm vi cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế

Phạm vi cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Nhằm thúc đẩy hệ thống đại lý thuế phát triển, Luật QLT sửa đổi bổ sung theo hướng mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế của Đại lý thuế. Theo đó, dịch vụ do ĐLT cung cấp cho NNT theo hợp đồng bao gồm:

– Thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và các thủ tục về thuế khác thay NNT;

– Dịch vụ tư vấn thuế;

– Dịch vụ kế toán cho DN siêu nhỏ. Tuy nhiên, để được thực hiện nhiệm vụ này các ĐLTphải có ít nhất một người có chứng chỉ kế toán viên.

Chi cục Thuế Quận 1