Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Chính sách bảo mật

Trang thông tin điện tử Chi cục Thuế Quận 1 công bố dưới đây chính sách đảm bảo quyền riêng tư hợp pháp của người sử dụng Trang thông tin điện tử Chi cục Thuế Quận 1 tại địa chỉ https://chicucthuequan1.gov.vn/

Xin hãy đọc kỹ những quy định trong bản chính sách này. Nếu quý vị không đồng ý với chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi, xin đừng sử dụng Trang thông tin điện tử Chi cục Thuế Quận 1 tại địa chỉ https://chicucthuequan1.gov.vn/

Bằng việc viếng thăm và sử dụng Trang thông tin điện tử Chi cục Thuế Quận 1 tại địa chỉ nói trên, quý vị đã đồng ý những điều khoản của chính sách của Trang thông tin điện tử Chi cục Thuế Quận 1 về quyền riêng tư được trình bày sau đây.

Tự động thu thập các thông tin không thuộc cá nhân

Trang thông tin điện tử Chi cục Thuế Quận 1 cam kết bảo vệ quyền riêng tư của những người viếng thăm Trang thông tin điện tử Chi cục Thuế Quận 1.

Xin lưu ý rằng Trang thông tin điện tử Chi cục Thuế Quận 1 có thể cung cấp các số liệu thống kê tổng hợp về các khách viếng thăm, hình thức kết nối vào Trang thông tin điện tử Chi cục Thuế Quận 1 và các thông tin liên quan đếnTrang thông tin điện tử Chi cục Thuế Quận 1 cho những bên thứ ba có uy tín, nhưng những thống kê này sẽ không chứa các thông tin nhận diện cá nhân.

Thu thập thông tin cá nhân với sự đồng ý của người dùng

Để đáp ứng yêu cầu của quý vị, hoặc quản lý những chương trình tương tác với người sử dụng như góp ý, Trang thông tin điện tử Chi cục Thuế Quận 1 có thể cần phải hỏi những thông tin cá nhân của quý vị như tên, địa chỉ, và địa chỉ email.

Trang thông tin điện tử Chi cục Thuế Quận 1 có thể sử dụng những thông tin này để đáp ứng các yêu cầu của quý vị, hoặc liên lạc với quý vị bằng email để gửi thông tin về hoạt động và các sự kiện của chúng tôi.

Ngoài những thông tin cá nhân mà quý vị có thể cung cấp cho Trang thông tin điện tử Chi cục Thuế Quận 1, Trang thông tin điện tử Chi cục Thuế Quận 1 có thể sử dụng công nghệ cho phép thu thập một số thông tin kỹ thuật của quý vị như địa chỉ giao thức Internet, hệ điều hành trên máy tính, kiểu trình duyệt, các kiểu lưu thông mạng và địa chỉ của bất kỳ trang web liên quan nào.

Bảo mật

Xin lưu ý rằng luôn có những rủi ro gắn với việc cung cấp dữ liệu cá nhân một cách trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua Internet và không có hệ thống công nghệ nào tuyệt đối an toàn để chống lại sự quấy nhiễu hoặc hacker.

Tuy nhiên,Trang thông tin điện tử Chi cục Thuế Quận 1 luôn cố gắng sử dụng các biện pháp thích hợp để ngăn cản và giảm thiểu những rủi ro của việc truy cập trái phép, sử dụng không đúng đắn và không chính xác các thông tin cá nhân của quý vị.

Tính chính xác của thông tin thu thập

Trang thông tin điện tử Chi cục Thuế Quận 1 có thể bổ sung, sửa chữa hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào không hoàn chỉnh, không chính xác hoặc lạc hậu mà Trang thông tin điện tử Chi cục Thuế Quận 1 có được liên quan đến hoạt động của Trang thông tin điện tử Chi cục Thuế Quận 1.

Nhận diện khách viếng thăm

Đôi khi thông tin có thể được đưa vào máy tính của quý vị để cho phép chúng tôi nhận diện quý vị. Thông tin này thường được gọi là các “cookies”. Qua việc cho biết cách thức và thời gian mà các khách hàng viếng thămTrang thông tin điện tử Chi cục Thuế Quận 1, thông tin này có thể giúp Trang thông tin điện tử Chi cục Thuế Quận 1 tiếp tục cải thiện Trang thông tin điện tử Chi cục Thuế Quận 1.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng cookies để xem thông tin trên đĩa cứng của quý vị mà những thông tin này được một cookies từ Trang thông tin điện tử Chi cục Thuế Quận 1 này đặt vào đó. Việc sử dụng cookies là một tiêu chuẩn được công nhận rộng rãi và nhiều Cổng thông tin điện tử, website khác cũng sử dụng chúng. Các cookies được lưu trên máy tính của quý vị chứ không phải trên Trang thông tin điện tử Chi cục Thuế Quận 1.

Nếu quý vị không muốn nhận các cookies, hoặc muốn được thông báo khi chúng được sử dụng, thì quý vị cần thiết lập chế độ cho trình duyệt của quý vị làm điều này, nếu trình duyệt của quý vị cho phép.

Thay đổi chính sách riêng tư

Trang thông tin điện tử Chi cục Thuế Quận 1 có thể thay đổi chính sách về quyền riêng tư này, hoặc thay đổi, sửa đổi hoặc rút lại sự truy cập đến Trang thông tin điện tử Chi cục Thuế Quận 1, hoặc nội dung của những trang này vào bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo trước.