Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Quốc Hội xem xét dự thảo nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

Họp phiên toàn thể tại hội trường sáng 11/6, Quốc hội đã nghe các báo cáo về dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) phải nộp năm 2020 đối với DN, HTX, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.Theo dự thảo Nghị quyết, đối tượng áp dụng gồm: Người nộp thuế thu nhập DN là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập DN, trong đó có cả DN được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức được thành lập theo Luật HTX; đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập (trừ DN được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài).

Về giảm thuế thu nhập DN, dự thảo Nghị quyết nêu rõ: Giảm 30% số thuế thu nhập DN phải nộp của năm 2020 đối với DN có tổng doanh thu năm 2020 không quá 50 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm 2020 không quá 100 người.

Về điều khoản thi hành, theo dự thảo, Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: Tính đến cuối năm 2019, Việt Nam có khoảng 760.000 DN đang hoạt động. Trong cơ cấu DN của Việt Nam, DN có quy mô nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%, trong đó, DN có quy mô nhỏ chiếm hơn 93% và DN có quy mô vừa chiếm gần 4%. Như vậy, DN có quy mô nhỏ chiếm tới hơn 93% tổng số DN tại Việt Nam và các DN này có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế, cũng như ổn định xã hội.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, DN có quy mô nhỏ luôn là đối tượng được chú trọng trong các chính sách phát triển kinh tế ở nhiều quốc gia. Chính phủ nhiều nước đã thông qua các chính sách và chương trình hỗ trợ trên các phương diện khác nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy sự phát triển nhóm DN này. Trong đó, chính sách hỗ trợ về thuế cũng là công cụ thường được các nước sử dụng.

Diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp, khó lường và chưa dự báo được thời điểm kết thúc trên thế giới và dự kiến sẽ ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề, lĩnh vực của Việt Nam, đặc biệt là nhóm DN có quy mô nhỏ.

Vì vậy, để các DN có quy mô nhỏ có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn, thách thức do tác động của dịch bệnh, góp phần đạt mục tiêu cao nhất có thể về tăng trưởng kinh tế của năm 2020 thì cần thiết phải có giải pháp kịp thời trình Quốc hội ban hành Nghị quyết để quy định giảm thuế thu nhập DN phải nộp của năm 2020 đối với nhóm DN có quy mô nhỏ và sớm đưa chính sách này vào thực tiễn.

Về mục tiêu, yêu cầu xây dựng Nghị quyết là bảo đảm các chính sách hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng để đạt được mục tiêu về hỗ trợ, phát triển DN theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, đồng thời phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của ngân sách Nhà nước. Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật liên quan như Luật Thuế thu nhập DN, Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa. Đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, Ủy ban nhất trí về sự cần thiết ban hành chính sách giảm thuế thu nhập DN như Tờ trình của Chính phủ nhằm hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho các DN trong giai đoạn nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 và cụ thể hóa một phần các Điều 10, Điều 16 của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa năm 2017 đã được Quốc hội thông qua. Nội dung Chính phủ trình Quốc hội đã đảm bảo đúng yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 3591/TTKQH-PL của Tổng thư ký Quốc hội.

Hồ sơ dự án Nghị quyết đã bao gồm Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp và Báo cáo đánh giá tác động của chính sách. Do đó, Ủy ban Tài chính, Ngân sách nhất trí việc Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết này theo trình tự, thủ tục thông qua tại một kỳ họp để đảm bảo kịp thời xử lý các trường hợp khẩn cấp trong phòng chống dịch bệnh, phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Nguồn http://baochinhphu.vn (11/6/2020)