Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu đến người nộp thuế biết quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động quy định tại Thông tư số 50/2020/TT-BTC ngày 01/06/2020 của Bộ Tài chính.

Tải về tại đây