Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu đến người nộp thuế biết quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm quy định tại Thông tư số 49/2020/TT-BTC ngày 01/06/2020 của Bộ Tài chính.

Tải về tại đây