Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế từ ngày 01.07.2020

Kể từ ngày 01/07/2020, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành, Chi cục Thuế Quận 1 đã thông tin đến người nộp thuế biết các nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản trên trang thông tin điện tử Chi cục Thuế Quận 1, người nộp thuế truy cập tại đây (click). Chi cục Thuế Quận 1 hướng dẫn một số nội dung liên quan đến thời hạn nộp hồ sơ khai thuế để người nộp thuế biết như sau:

Loại thuế và hình thức khaiLuật Quản lý thuế số 38/2019/QH14Quy định cũ (trước ngày 01/07/2020)
Loại thuế khai và nộp theo thángChậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuếChậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
Loại thuế khai và nộp theo quýChậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuếChậm nhất ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế
Hồ sơ quyết toán thuế nămChậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chínhChậm nhất ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính
Hồ sơ khai thuế nămChậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chínhChậm nhất ngày thứ ba mươi của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính
Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuếChậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịchChậm nhất ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch

Với quy định mới tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế trong việc xác định thời hạn, ngày nộp các loại tờ khai thuế.

Đội TT – HT NNT