Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Quyền nghĩa vụ của cơ quan kiểm toán, thanh tra

Quyền nghĩa vụ của cơ quan kiểm toán, thanh tra quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Việc quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, kiểm toán để nhằm phân định trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong công tác thanh tra người nộp thuế. Đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế.

Chi cục Thuế Quận 1