Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Quyết định về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 20/9/2021, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1832/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Với mục tiêu đồng hành cùng người nộp thuế và các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, Cục Thuế Thành phố trân trọng gửi đến quý vị toàn văn của Quyết định.

​Trường hợp có vướng mắc, quý vị liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (số điện thoại Cục Thuế và các Chi cục Thuế Quận – Huyện đã được đăng tải tại trang thông tin điện tử Cục Thuế) để được hỗ trợ.

​Trân trọng.

Tải Quyết định số 1832/QĐ-BTC tại đây