Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2019

Sự kiện này đã kết thúc

Chi cục Thuế Quận 1 thực hiện chương trình hỗ trợ cá nhân người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm 2019 thuộc đối tượng trực tiếp thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế Quận 1.