Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thẻ: 126/2020/NĐ-CP

Nghị định 126/2020/NĐ-CP không làm tăng nghĩa vụ thuế của lái xe Grab

Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định nghĩa vụ khai thuế GTGT đối với hoạt động hợp tác kinh doanh là do doanh nghiệp thực hiện. Doanh nghiệp phải khai thuế GTGT đối với toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh. Đối với Grab là hoạt động kinh doanh vận tải, doanh nghiệp khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì thuế suất thuế GTGT là 10% và doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định

Đọc thêm...