Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thẻ: 271/TCT-TTKT

Các nội dung mới quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định cụ thể về nguyên tắc, phương pháp, trình tự xác định yếu tố hình thành giá giao dịch liên kết; quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong xác định giá giao dịch liên kết, thủ tục kê khai; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết. Bộ Tài chính không ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 132/2020/NĐ-CP

Đọc thêm...