Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thẻ: 31/2021/TT-BTC

Thông tư số 31/2021/TT-BTC ngày 17/05/2021 quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Thông tư 31/2021/TT-BTC quy định phân loại mức độ rủi ro Người nộp thuế trong các nghiệp vụ quản lý thuế theo 03 mức, gồm: Rủi ro cao; Rủi ro trung bình; Rủi ro thấp. Đối với quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế sẽ được áp dụng đối với từng nghiệp vụ quản lý thuế sẽ quy định cụ thể các biện pháp quản lý được áp dụng tương ứng với mức độ rủi ro, nhằm hướng tới nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý thuế và tính tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế.

Đọc thêm...