Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thẻ: Bộ Tài chính

Ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế

Để ứng phó với đại dịch Covid-19 và góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp (DN) sớm vượt qua khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất – kinh doanh, ngành Thuế tiếp tục bám sát các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ cộng đồng DN và các đối tượng nộp thuế.

Đọc thêm...

Nghiên cứu, sửa đổi một số chính sách thuế nhằm cơ cấu lại nguồn thu

Một trong những nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ về lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2021 vừa được Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính ban hành đó là, tập trung nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về thuế nhằm cơ cấu lại nguồn thu.

Đọc thêm...

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường

Ngày 14/07/2020, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã họp và biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 597/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường (BVMT), trong đó quy định: Mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020; Mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít được áp dụng từ ngày 01/01/2021.

Để triển khai Nghị quyết sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14, Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC (dự thảo đính kèm)

Bộ Tài chính đăng toàn văn dự thảo Thông tư, mọi ý kiến góp ý tham gia gửi về Bộ Tài chính (Vụ Chính sách thuế) trước ngày 17/07/2020 và gửi file về địa chỉ: buiminhtuan@mof.gov.vn; mọi chi tiết liên hệ số điện thoại 024. 22202828, máy lẻ 5068.

Dự thảo Thông tư trong File Tải xuống

Bộ Tài chính lấy kiến tham gia dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị quyết số 94/2019/QH14

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu đến người nộp thuế biết dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị quyết số 94/2019/QH14.

Ý kiến tham gia góp ý xin gửi về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế – 123 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước ngày 15/05/2020 bằng văn bản, đồng thời gửi vào thư điện tử theo địa chỉ vqlntct@gdt.gov.vn để hoàn thiện dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư trong File Tải xuống

Lấy ý kiến tham gia dự thảo Nghị định quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu đến người nộp thuế biết dự thảo Nghị định quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Ý kiến tham gia góp ý xin gửi về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế – 123 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước ngày 08/06/2020 bằng văn bản, đồng thời gửi vào thư điện tử theo địa chỉ dtnanh01@gdt.gov.vn để hoàn thiện dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định và Dự thảo Tờ trình Nghị định trong File Tải xuống