Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tag: căn cứ ấn định thuế

Các trường hợp và căn cứ ấn định thuế

Bổ sung thêm các trường hợp ấn định thuế đối với trường hợp người nộp thuế không chấp hành các quyết quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế theo quy định;Mua, trao đổi hàng hóa sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn mà hàng hóa là có thật theo xác định của cơ quan có thẩm quyền và đã được kê khai doanh thu tính thuế

Đọc thêm...