Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thẻ: chi phí được trừ

Dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

Dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

Đọc thêm...

Thông tư số 83/2020/TT-BTC ngày 22/9/2020 về hướng dẫn Khoản 3 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

Thông tư 83/2020/TT-BTC hướng dẫn việc tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản kinh phí mà Công ty xổ số kiến thiết hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính Phủ.

Đọc thêm...