Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thẻ: Cục Thuế Tp.HCM

Thông tư số 71/2021/TT-BTC ngày 17/08/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hoá chưa truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/08/2014 của Chính phủ.

Thông tư số 71/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hoá chưa truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ.

Đọc thêm...

Không phát sinh chi trả thu nhập có phải nộp hồ sơ khai thuế TNCN tháng/quý không?

Chỉ trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân mới thuộc diện phải khai thuế thu nhập cá nhân. Do đó, trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế Thu nhập cá nhân. Theo đó, tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tháng/quý nào thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân của tháng/quý đó.

Đọc thêm...

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Bộ Tài chính dự thảo hông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Đọc thêm...

Ngành Thuế sẵn sàng triển khai ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, ngành Thuế đang tích cực hoàn thiện để chuẩn bị đưa ứng dụng thuế điện tử dành cho thiết bị di động (Etax-mobile) vào triển khai. Trước mắt sẽ cung cấp app mobile cho cá nhân cài đặt và sử dụng.

Đọc thêm...

2 tháng cuối năm, Cục Thuế TP. HCM cần phấn đấu thu đạt 48.000 tỷ đồng

Cục trưởng Cục Thuế TP HCM Lê Duy Minh cho biết: tổng thu nội địa 10 tháng đầu năm đạt 207.447 tỷ đồng, bằng 71,3% dự toán, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, thu nội địa trừ dầu đạt 198.167 tỷ đồng, bằng 71,12% dự toán, giảm 8,07% so với cùng kỳ. Thu từ dầu thô đạt 9.280 tỷ đồng, bằng 76,07% dự toán, giảm 50% so cùng kỳ. Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng đạt 125.240 tỷ đồng, đạt 69,09% dự toán năm, giảm 6,33% so với cùng kỳ. Riêng tháng 10/2020, thu đạt 20.332 tỷ đồng, đạt 11,22% dự toán thu từ khu vực kinh tế năm 2020. Đây cũng là tháng có tỷ lệ thu cao nhất so với dự toán kể từ tháng 2/2020

Đọc thêm...