Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thẻ: đăng ký thuế online

Ngành Thuế thí điểm triển khai việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế lần đầu trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp các ứng dụng và phân công các bộ phận thuộc cơ quan thuế các cấp tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu của cá nhân không kinh doanh qua Cổng DVCQG có kết nối với cơ sở dữ liệu Quốc gia và dân cư

Đọc thêm...