Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thẻ: đăng ký thuế

Thay đổi thông tin đăng ký thuế của bản thân và người phụ thuộc

Cá nhân và người phụ thuộc khi có thông tin đăng ký thuế thay đổi như các thông tin trên giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Giấy khai sinh, Hộ chiếu…thì trường hợp cá nhân đang không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú. Trường hợp đang làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập nộp hồ sơ cho cơ quan chi trả thu nhập.

Đọc thêm...

Ngành Thuế thí điểm triển khai việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế lần đầu trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp các ứng dụng và phân công các bộ phận thuộc cơ quan thuế các cấp tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu của cá nhân không kinh doanh qua Cổng DVCQG có kết nối với cơ sở dữ liệu Quốc gia và dân cư

Đọc thêm...