Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tag: dịch vụ công

Hơn 6.500 trường hợp kê khai, nộp lệ phí trước bạ ôtô trên cổng dịch vụ công quốc gia

Theo số liệu từ Cổng DVCQG, sau 1 tháng triển khai, đã có 1.303 trường hợp kê khai lệ phí trước bạ, 58.325 trường hợp nộp lệ phí trước bạ trực tuyến, trong đó 6.578 trường hợp thực hiện thành công từ Cổng DVCQG, đăng ký cấp biển số xe ô tô trực tuyến thí điểm tại Hà Nội và TPHCM đã có 15 trường hợp thực hiện

Đọc thêm...