Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thẻ: gia hạn thuế

Gia hạn giảm 30 khoản phí, lệ phí để hỗ trợ tối đa cho sản xuất, kinh doanh

Nhằm tiếp tục thực hiện hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, ngày 24/6, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC (Thông tư 47) quy định giảm mức thu 30 khoản phí, lệ phí. Theo đó, với 30 khoản phí, lệ phí được giảm với nhiều mức giảm cao sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân vượt khó khăn. Thời gian giảm phí, lệ phí áp dụng kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Đọc thêm...

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp thuế, phí để thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Sáng 2/7, tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã báo cáo tóm tắt một số vấn đề về tình hình tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Từ nay đến cuối nay, sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp về thuế, phí để trình các cấp có thẩm quyền, tiếp tục tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết.

Đọc thêm...