Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thẻ: giao dịch liên kết

Các nội dung mới quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định cụ thể về nguyên tắc, phương pháp, trình tự xác định yếu tố hình thành giá giao dịch liên kết; quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong xác định giá giao dịch liên kết, thủ tục kê khai; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết. Bộ Tài chính không ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 132/2020/NĐ-CP

Đọc thêm...

Quản lý thuế liên quan đến giao dịch liên kết

ổ sung quy định vào Luật quản lý thuế tạo nền tảng pháp lý quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế các doanh nghiệp cơ quan hệ liên kết qua đó ngăn ngừa, hạn chế các hành vi chuyển lợi nhuận, tránh thuế, làm xói mòn cơ sở thuế . Luật không quy định một chương riêng về giao dịch liên kết mà bổ sung vào các Điều có liên quan để làm rõ các khái niệm về giao dịch liên kết và các nội dung liên quan đến quản lý thuế đối với giao dịch liên kết (giao dịch độc lập, báo cáo liên quốc gia, nguyên tắc bản chất quyết định hình thức

Đọc thêm...

Nghị định 68/2020/NĐ-CP tăng trần tổng chi phí lãi vay không vượt quá 30% áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2019

Cùng với hàng loạt các quy định mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 thì Chính phủ đã chính thức tăng trần tổng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ mà theo quy định trước đây không vượt quá 20%.

Đọc thêm...

Lấy ý kiến tham gia dự thảo Nghị định quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu đến người nộp thuế biết dự thảo Nghị định quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Ý kiến tham gia góp ý xin gửi về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế – 123 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước ngày 08/06/2020 bằng văn bản, đồng thời gửi vào thư điện tử theo địa chỉ dtnanh01@gdt.gov.vn để hoàn thiện dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định và Dự thảo Tờ trình Nghị định trong File Tải xuống