Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thẻ: giao dịch thuế điện tử

Những điểm mới đáng chú ý về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 19/2021/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế được ban hành ngày 18/3/2021. Thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 03/5/2021. Việc tổ chức thực hiện giao dịch điện tử theo quy định của Thông tư này thực hiện theo lộ trình cải cách thủ tục hành chính của cơ quan thuế.

Đọc thêm...