Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thẻ: Grab

Công văn 5270/TCT-DNNCN ngày 11/12/2020 của Tổng cục Thuế về việc phát ngôn báo chí của Công ty TNHH Grab

Nghị định 126 quy định cụ thể về trách nhiệm khai thuế của tổ chức trong mô hình hợp tác kinh doanh với cá nhân – không phải quy định mới về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) – chính sách thuế GTGT đối với hoạt động vận tải không thay đổi, vẫn áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% như từ trước đến nay. Quy định mới tại Nghị định 126 không làm tăng nghĩa vụ thuế của cá nhân tài xế (tài xế chỉ chịu thuế TNCN 1,5% nếu có doanh thu trên 100 triệu đồng), không làm tăng giá cước vận tải (do chính sách thuế GTGT 10% đối với vận tải không thay đổi mà vẫn áp dụng từ trước đến nay).

Đọc thêm...

Nghị định 126/2020/NĐ-CP không làm tăng nghĩa vụ thuế của lái xe Grab

Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định nghĩa vụ khai thuế GTGT đối với hoạt động hợp tác kinh doanh là do doanh nghiệp thực hiện. Doanh nghiệp phải khai thuế GTGT đối với toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh. Đối với Grab là hoạt động kinh doanh vận tải, doanh nghiệp khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì thuế suất thuế GTGT là 10% và doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định

Đọc thêm...