Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tag: hồ sơ khai thuế

Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung theo hướng: Quy định nguyên tắc tiếp nhận hồ sơ khai thuế qua các hình thức nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế, nhận qua đường bưu chính và nhận hồ sơ điện tử; Quy định rõ phải thông báo cho người nộp thuế hoàn chỉnh lại đối với “hồ sơ không hợp pháp, không đầy đủ, không đúng mẫu quy định

Đọc thêm...