Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tag: hóa đơn điện tử

Hơn 900.000 hóa đơn điện tử đã được cơ quan thuế cấp mã xác thực

Tính từ thời điểm triển khai tháng 9/2015 đến 19/8/2020, đã có 255 DN tham gia thí điểm sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Tính riêng từ tháng 1/2020 đến 19/8/2020, có 903.000 hóa đơn được cơ quan thuế cấp mã; tổng doanh thu trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 22.955 tỷ đồng; số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 2.025 tỷ đồng.

Đọc thêm...