Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thẻ: hóa đơn

Toàn ngành Thuế đặt quyết tâm cao nhất triển khai thành công hóa đơn điện tử

Có thể khẳng định, sự kiện công bố Hệ thống hóa đơn điện tử là dấu mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành Thuế, giúp đổi mới quản lý thuế, quản lý hóa đơn theo hướng hiện đại, minh bạch. Ngành Thuế tin tưởng rằng việc triển khai HĐĐT sẽ được các tổ chức, DN, hộ, cá nhân kinh doanh đón nhận và nhiệt tình ủng hộ.

Đọc thêm...

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí và quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Đọc thêm...

Triển khai hệ thống hóa đơn điện tử sẽ tối ưu quy trình quản lý hóa đơn của doanh nghiệp

Phạm vi triển khai thử nghiệm, trong thời gian tới, Tổng cục Thuế đề xuất triển khai thử nghiệm hệ thống hóa đơn điện tử cho các Cục Thuế tại 5 tỉnh/thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và các Chi cục Thuế trực thuộc. Dự kiến, đối tượng tham gia thử nghiệm sẽ triển khai tại trụ sở cơ quan thuế và toàn bộ tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân sử dụng hoá đơn điện tử trên địa bàn.

Đọc thêm...

8 điều cần lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ điện tử

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ điện tử. Theo đó. các tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và kế toán cần nắm được những quy định dưới đây khi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Đọc thêm...