Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thẻ: Khôi phục mã số thuế

Khôi phục mã số thuế

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã bổ sung quy định mới về khôi phục mã số thuế: Các trường hợp được khôi phục, thành phần hồ sơ, địa điểm nộp hồ sơ tạo điều kiện cho người nộp thuế được khôi phục mã số thuế, hoạt động trở lại.

Đọc thêm...