Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tag: không xử phạt vi phạm hành chính thuế

Không xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với các trường hợp

Tại điểm b, khoản 2 Điều 141 Luật sửa đổi Luật QLT số 38/2019/QH14 quy định không xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà có phát sinh số tiền thuế được hoàn.

Đọc thêm...