Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tag: luật quảng cáo

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quảng cáo

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu đến người nộp thuế biết dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quảng cáo.

Đọc thêm...