Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tag: Nghị định

Dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

Dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

Đọc thêm...

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020

Bộ Tài chính đã dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Đọc thêm...

Lấy ý kiến tham gia dự thảo Nghị định quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu đến người nộp thuế biết dự thảo Nghị định quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Ý kiến tham gia góp ý xin gửi về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế – 123 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước ngày 08/06/2020 bằng văn bản, đồng thời gửi vào thư điện tử theo địa chỉ dtnanh01@gdt.gov.vn để hoàn thiện dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định và Dự thảo Tờ trình Nghị định trong File Tải xuống

Bộ Tài chính lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu đến người nộp thuế dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế. Các ý kiến tham gia về dự thảo Nghị định này xin gửi về địa chỉ: Tổng cục Thuế- số 123 Lò Đúc, phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; hoặc địa chỉ thư điện tử: nlhuong01@gdt.gov.vn. (trước ngày 10/12/2019)

Dự thảo Nghị định tải file Tải xuống