Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thẻ: Quản lý thuế

Tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử

Đối với hoạt động kinh doanh TMĐT, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác được thực hiện bởi nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì nhà cung cấp ở nước ngoài có nghĩa vụ trực tiếp hoặc ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Đọc thêm...

Miễn tiền phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế

Về miễn tiền phạt vi phạm hành chính: bổ sung quy định miễn tiền phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế cho người nộp thuế (bao gồm cả cá nhân và tổ chức) bị thiệt hại do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ.

Đọc thêm...

Quản lý thuế đối với thương mại điện tử

Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã bổ sung quy định liên quan đến quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) như: Đối với hoạt động kinh doanh TMĐT, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác được thực hiện bởi nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì nhà cung cấp ở nước ngoài có nghĩa vụ trực tiếp hoặc ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam

Đọc thêm...

Bộ Tài chính lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu đến người nộp thuế dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế. Các ý kiến tham gia về dự thảo Nghị định này xin gửi về địa chỉ: Tổng cục Thuế- số 123 Lò Đúc, phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; hoặc địa chỉ thư điện tử: nlhuong01@gdt.gov.vn. (trước ngày 10/12/2019)

Dự thảo Nghị định tải file Tải xuống