Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thẻ: Thẩm quyền hoàn thuế

Thẩm quyền quyết định hoàn thuế

Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 bổ sung quy định về thẩm quyền quyết định hoàn thuế tương ứng với từng trường hợp hoàn thuế bảo đảm minh bạch về thẩm quyền và tăng tính trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan thuế các cấp trong công tác giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Đọc thêm...