Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thẻ: Thay đổi thông tin đăng ký thuế

Không xử phạt việc chậm thay đổi thông tin đăng ký thuế khi làm mới căn cước công dân gắn chíp

Tổng cục Thuế cho biết, nhằm tạo điều kiện cho NNT trong đợt thay đổi CCCD có gắn chíp lần này, tại khoản 6 điều 11 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP có nêu các trường hợp gồm: Cá nhân không kinh doanh đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân chậm thay đổi thông tin về CMND khi được cấp thẻ CCCD; Cơ quan chi trả thu nhập chậm thông báo thay đổi thông tin về CMND khi NNT thu nhập cá nhân là các cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được cấp thẻ CCCD… sẽ không bị xử phạt.

Đọc thêm...

Thay đổi thông tin đăng ký thuế của bản thân và người phụ thuộc

Cá nhân và người phụ thuộc khi có thông tin đăng ký thuế thay đổi như các thông tin trên giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Giấy khai sinh, Hộ chiếu…thì trường hợp cá nhân đang không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú. Trường hợp đang làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập nộp hồ sơ cho cơ quan chi trả thu nhập.

Đọc thêm...

Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định thủ tục thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế. Đặc biệt là việc liên thông giải quyết hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh, giúp người nộp thuế nắm được quy định khi thay đổi thông tin đăng ký thuế

Đọc thêm...