Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thẻ: Thời hạn khai thuế

Quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế từ ngày 01.07.2020

Kể từ ngày 01/07/2020, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành, Chi cục Thuế Quận 1 đã thông tin đến người nộp thuế biết các nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản trên trang thông tin điện tử Chi cục Thuế Quận 1, người nộp thuế truy cập tại đây (click). Chi cục Thuế Quận 1 hướng dẫn một số nội dung liên quan đến thời hạn nộp hồ sơ khai thuế để người nộp thuế biết như sau.

Đọc thêm...