Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thẻ: Thu ngân sách

Thu ngân sách năm 2020 dự kiến cao hơn 150 nghìn tỷ đồng so với số báo cáo Quốc hội

Phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương sáng ngày 29/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, ước thu ngân sách cả năm đạt 1.472 nghìn tỷ đồng, bằng 98,3% dự toán, cao hơn 148-150 nghìn tỷ đồng so với con số đánh giá tháng 8, tháng 9 để báo cáo Quốc hội.

Đọc thêm...

2 tháng cuối năm, Cục Thuế TP. HCM cần phấn đấu thu đạt 48.000 tỷ đồng

Cục trưởng Cục Thuế TP HCM Lê Duy Minh cho biết: tổng thu nội địa 10 tháng đầu năm đạt 207.447 tỷ đồng, bằng 71,3% dự toán, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, thu nội địa trừ dầu đạt 198.167 tỷ đồng, bằng 71,12% dự toán, giảm 8,07% so với cùng kỳ. Thu từ dầu thô đạt 9.280 tỷ đồng, bằng 76,07% dự toán, giảm 50% so cùng kỳ. Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng đạt 125.240 tỷ đồng, đạt 69,09% dự toán năm, giảm 6,33% so với cùng kỳ. Riêng tháng 10/2020, thu đạt 20.332 tỷ đồng, đạt 11,22% dự toán thu từ khu vực kinh tế năm 2020. Đây cũng là tháng có tỷ lệ thu cao nhất so với dự toán kể từ tháng 2/2020

Đọc thêm...

8 tháng đầu năm, ngành thuế thu ngân sách đạt trên 752.600 tỷ đồng

Tính đến hết 8 tháng, tổng thu NSNN do ngành thuế quản lý ước đạt 752.615 tỷ đồng, bằng 60% so với dự toán, bằng 91,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 25.481 tỷ đồng, bằng 72,4% so với dự toán, bằng 64,4% so với cùng kỳ năm 2019. Thu nội địa ước đạt 727.134 tỷ đồng, bằng 59,6% so với dự toán, bằng 93,3% so với cùng kỳ.

Đọc thêm...