Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thẻ: thu thuế

Tăng cường quản lý hoạt động thương mại điện tử: Ngành thuế đã thu về cho ngân sách hàng nghìn tỷ đồng

Trong những năm qua, ngành thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng hành hỗ trợ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế. Nhờ đó đã xuất hiện nhiều cá nhân có thu nhập từ hoạt động TMĐT đã tự giác đóng góp cho ngân sách nhà nước. Cá biệt có những cá nhân tự nguyện đóng góp lên đến hàng chục tỷ đồng

Đọc thêm...