Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thẻ: tiền sử dụng đất

Từ ngày 01/03/2021 phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ

Thời điểm ngày 28/02/2021 là mốc quan trọng về việc nộp tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất. Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 trở về sau thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Đọc thêm...