Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thẻ: Tổng cục Thuế

Chưa đặt vấn đề tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Đây là một nội dung quan trọng được Bộ Tài chính báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái liên quan đến vấn đề ưu đãi lệ phí trước bạ (LPTB) đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Đọc thêm...

Kịp thời tham mưu chính sách hỗ trợ về thuế để tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 3, quý I/2023 và kế hoạch triển khai chương trình công tác tháng 4, quý II/2023, được tổ chức sáng ngày 05/4, tại trụ sở Bộ Tài chính.

Đọc thêm...

Sẽ sửa đổi Luật Thuế TNDN theo hướng mở rộng cơ sở thuế và phù hợp thông lệ quốc tế

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý về dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) nhằm góp phần tạo điều kiện thúc đẩy, hỗ trợ DN mở rộng sản xuất, kinh doanh; rà soát, sắp xếp lại chính sách ưu đãi thuế để khuyến khích, thu hút đầu tư phát triển các ngành, lĩnh vực và địa bàn ưu tiên.

Đọc thêm...