Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tag: văn thư

Về công tác văn thư

Chi cục Thuế Quận 1 giới thiệu đến người nộp thuế biết quy định về công tác văn thư quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ.

Đọc thêm...