Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tag: xử phạt thuế

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế

Về biên bản vi phạm hành chính: bổ sung quy định Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế, hồ sơ khai thuế, hồ sơ quyết toán thuế bằng phương thức điện tử xác định rõ hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế của người nộp thuế được xác định là biên bản vi phạm hành chính làm căn cứ ban hành quyết định xử phạt.

Đọc thêm...