Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thông báo về việc không xử phạt đối với một số hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Người nộp thuế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ khoản 1 Điều 9 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn,

Căn cứ khoản 14 Điều 2, khoản 4 Điều 11 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012,

Căn cứ khoản 1 Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015,

Căn cứ Công điện số 914/CĐ-TTg ngày 6 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng chống Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép và công văn số 1691/VPCP-KGVX ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về việc áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ các qui định nêu trên và tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Cục Thuế TP đã có văn bản số 6770/CTTPHCM-KK ngày 19/7/2021, theo đó trường hợp Người nộp thuế là tổ chức, cá nhân có trụ sở doanh nghiệp, địa chỉ (thường trú, tạm trú) nằm trong vùng bị cách ly, khu vực bị cách ly, cá nhân thuộc đối tượng bị cách ly theo quyết định, thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do dịch bệnh Covid-19 nếu phát sinh nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế nhưng trong thời gian bị cách ly (bao gồm cả thời gian cách ly toàn xã hội theo văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, cách ly theo vùng, khu vực theo quyết định của cơ quan chính quyền địa phương, cách ly theo quyết định thông báo của cơ quan, nhà nước có thẩm quyền) không thể thực hiện nộp hồ sơ khai thuế đúng qui định pháp luật dẫn đến chậm nộp hồ sơ khai thuế thì không bị xử phạt vi phạm hành chính theo qui định tại khoản 4 Điều 11 Luật xử phạt vi phạm hành chính.

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo để Người nộp thuế được biết./.

Tải công văn: tại đây