Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thông báo

Hội nghị Tập huấn trực tuyến về Hóa đơn điện tử

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

Thực hiện Quyết định số 1832/QĐ-BTC ngày 20/9/2021 của Bộ Tài chính về việc triển khai hóa đơn điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 11 năm 2021, Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 34/KH-CTTPHCM ngày 21/10/2021 về việc tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến về Hóa đơn điện tử đối với Người nộp thuế.

Cục Thuế Thành phố trân trọng thông báo đến Quý Doanh nghiệp thông tin về Hội nghịđể Quý Doanh nghiệp được biết và tham dự. Cụ thể:

1. Nội dung tập huấn:

– Một số điểm lưu ý khi thực hiện Hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính;

– Chuyên mục Hỏi – đáp trực tuyến một số vướng mắc thường gặp khi áp dụng Hóa đơn điện tử theo quy định mới.

2. Đối tượng tập huấn:

– Các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm các đơn vị chưa hoặc đã sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, Thông tư số 32/2011/TT-BTC bắt buộc chuyển qua sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC).

3. Thời gian09h00 ngày 29/10/2021 (Kênh sẽ được mở trước 30 phút)

4. Hình thức tập huấn: Trực tuyến

5. Địa chỉ đường link tham dự Hội nghị tập huấn trực tuyến:

+  Youtube  : Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh

+  Fanpage  : https://www.facebook.com/CucThueHCM

6. Đăng ký tham dự:

Quý Doanh nghiệp đăng ký tham gia tập huấn hoặc có câu hỏi gửi về cho chương trình, vui lòng đặt câu hỏi tại đường link: https://hcmtax.gov.vn/bai-viet/dang-ky-tham-gia-tap-huan-ve-hoa-don-dien-tu-va-dat-cau-hoi.html.

*** Lưu ý: Kể từ ngày 10/11/2021, Cục thuế TP.Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu thực hiện triển khai hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC thay thế cho các hình thức sử dụng hóa đơn trước đây.

Thông tin về việc chuẩn bị áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, văn bản quy phạm pháp luật và tài liệu hướng dẫn liên quan, Quý Doanh nghiệp vui lòng truy cập ứng dụng HCMTax (Cổng giao dịch điện tử giữa Cục Thuế TP.HCM với NNT trên hệ điều hành iOS hoặc hệ điều hành Android) hoặc trang thông tin điện tử của  Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh (https://hcmtax.gov.vn) để có thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

Tổng cục Thuế thông báo tổ chức họp trực tuyến về quy định thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

Ngày 08/10/2021, Tổng cục Thuế đã đăng tải thông báo số 421/TB-TCT và thông báo số 422/TB-TCT trên trang thông tin điện tử của ngành Thuế về kế hoạch tiếp nhận đề nghị của tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử và tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.

Để hỗ trợ tổ chức trong việc xây dựng, nâng cấp các giải pháp cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử phù hợp với quy định tại Luật quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Tổng cục Thuế dự kiến tổ chức buổi trao đổi trực tuyến về quy định thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021, cụ thể như sau:

Thời gian: 01 buổi chiều thứ 7 ngày 16/10/2021 (từ 14h00 đến 17h00).

Thông tin thời gian tham dự của các tổ chức sẽ được phản hồi qua hệ thống thư điện tử đã đăng ký trước 11h00 ngày 16/10/2021. Trong trường hợp số lượng đăng ký tham dự lớn, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục tổ chức các buổi trao đổi trong ngày 17/10/2021.

Hình thức làm việc: Trực tuyến tại địa chỉ

https://zoom.us/j/91548855906?pwd=VkVTMFNJWlM5blN0enROVC9BUEZLUT09 hoặc “ID cuộc họp: 915 4885 5906 và Mật mã: 510687”

Thời gian và phương thức đăng ký tham dự:

Tổ chức quan tâm đăng ký tham dự qua thư điện tử về địa chỉ mail dmdung@gdt.gov.vn theo mẫu đính kèm tại phụ lục (mỗi tổ chức chỉ đăng ký tối đa 02 người tham dự) chậm nhất trước 9h ngày 16/10/2021.

Các nội dung liên quan đến đăng ký tham dự, tổ chức liên hệ với Tổng cục Thuế (qua Cục Công nghệ thông tin theo số điện thoại 024.37689679 – máy lẻ 6566).

Cuộc họp trực tuyến được mở từ 13h30 đến 14h30 và đề nghị các tổ chức tham dự thực hiện đăng nhập với tên “Tên đăng nhập tham dự” đã đăng ký. Sau thời gian trên, phòng họp trực tuyến sẽ bị khóa để đảm bảo thời gian và chất lượng buổi làm việc.

Một số lưu ý khi nộp hồ sơ đề nghị theo thông báo số 421/TB-TCT và thông báo số 422/TB-TCT ngày 08/10/2021

– Các tổ chức nộp hồ sơ đề nghị bao gồm 01 bản cứng theo quy định tại mục 2 của thông báo số 421/TB-TCT và thông báo số 422/TB-TCT ngày 08/10/2021 và 01 bản mềm có ký số.

– Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện liên hệ với Tổng cục Thuế (qua Cục Công nghệ thông tin theo số điện thoại 024. 376 89679 – máy lẻ 6506 hoặc số di động 0945 602 166).

Tổng cục Thuế thông báo để các tổ chức đăng ký tham dự nếu có nhu cầu.

Tập tin đính kèm tải về

Quyết định về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 20/9/2021, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1832/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Với mục tiêu đồng hành cùng người nộp thuế và các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, Cục Thuế Thành phố trân trọng gửi đến quý vị toàn văn của Quyết định.

​Trường hợp có vướng mắc, quý vị liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (số điện thoại Cục Thuế và các Chi cục Thuế Quận – Huyện đã được đăng tải tại trang thông tin điện tử Cục Thuế) để được hỗ trợ.

​Trân trọng.

Tải Quyết định số 1832/QĐ-BTC tại đây

Tổng cục Thuế thông báo về việc tiếp nhận đề nghị đăng tải công khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử lên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

– Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

– Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

– Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

– Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

– Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

– Căn cứ Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế;

Tổng cục Thuế thông báo tiếp nhận đề nghị đăng tải thông tin lên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế của các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế cho người bán và người mua đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, cụ thể như sau:

1. Thời gian tiếp nhận: Bắt đầu từ ngày 05/11/2021 (Sáng từ 8h30 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h00 hàng ngày, không bao gồm Thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, Tết).

2. Hồ sơ đề nghị bao gồm:

– Văn bản đề nghị đăng tải thông tin dịch vụ hóa đơn điện tử của tổ chức;

– Hồ sơ chứng minh đáp ứng các tiêu chí đối với các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế cho người bán và người mua quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Bố cục trình bày và nội dung hồ sơ chứng minh theo hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm;

– Tài liệu mô tả về dịch vụ hóa đơn điện tử mà tổ chức cung cấp;

– Cam kết thực hiện của tổ chức trong quá trình cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử cho khách hàng.

3. Địa chỉ nhận hồ sơ: Cục Công nghệ thông tin – Tổng cục Thuế, số 123 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị của tổ chức nêu tại mục 2 của thông báo này, Tổng cục Thuế đăng công khai tài liệu mô tả dịch vụ và cam kết của tổ chức lên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Trường hợp hồ sơ đề nghị của tổ chức không đáp ứng, Tổng cục Thuế sẽ thông báo đến tổ chức và nêu rõ lý do.

Tổng cục Thuế thông báo để các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử biết và gửi văn bản đề nghị khi có nhu cầu./.

Tài liệu đính kèm TB421

Tổng cục Thuế thông báo về việc tiếp nhận văn bản đề nghị ký hợp đồng của tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử

– Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

– Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

– Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

– Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

– Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

– Căn cứ Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế;

Tổng cục Thuế thông báo tiếp nhận đề nghị của tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử, cụ thể như sau:

1. Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 26/10/2021 (Sáng từ 8h30 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h00 hàng ngày, không bao gồm Thứ 7, Chủ nhật).

2. Hồ sơ đề nghị ký hợp đồng bao gồm:

– Văn bản đề nghị ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử của tổ chức;

– Hồ sơ chứng minh đáp ứng các tiêu chí đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Bố cục trình bày và nội dung hồ sơ chứng minh theo hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm.

3. Địa chỉ nhận hồ sơ: Cục Công nghệ thông tin – Tổng cục Thuế, số 123 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

4. Lộ trình lựa chọn tổ chức để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện t:

Để khuyến khích các tổ chức, cá nhân có nhu cầu triển khai hóa đơn điện tử trước ngày 01/7/2022 theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, trên cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin hiện có của ngành Thuế, Tổng cục Thuế lựa chọn tối đa 20 tổ chức đáp ứng đủ các tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC trong số các tổ chức có văn bản đề nghị ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử để triển khai tại 06 tỉnh/thành phố Hà Nội, TP. HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định. Trường hợp số lượng tổ chức đề nghị ký hợp đồng đáp ứng đủ các tiêu chí vượt quá 20 tổ chức, Tổng cục Thuế căn cứ vào thông tin số lượng khách hàng đang sử dụng dịch vụ hoá đơn điện tử của tổ chức tính đến ngày 31/8/2021 (theo thông tin quản lý của cơ quan thuế) để lựa chọn tổ chức có số lượng khách hàng lớn.

Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế tiếp tục nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hệ thống hoá đơn điện tử để sẵn sàng tiếp nhận đề nghị ký hợp đồng và kết nối với tất cả các tổ chức cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC từ ngày 01/7/2022. Thông tin cụ thể về việc tiếp nhận văn bản đề nghị ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị tại mục 1 nêu trên, Tổng cục Thuế thông báo công khai danh sách các tổ chức có hồ sơ đáp ứng đủ các tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Danh sách tổ chức được sắp xếp theo thứ tự tổ chức có số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử từ lớn đến bé (theo thông tin quản lý của cơ quan thuế tính đến ngày 31/8/2021). Trường hợp hồ sơ đề nghị của tổ chức không đáp ứng, Tổng cục Thuế sẽ thông báo đến tổ chức và nêu rõ lý do.

Tổng cục Thuế phối hợp với tổ chức có tên trong danh sách nêu trên (hoặc  20 tổ chức đầu tiên trong danh sách đối với trường hợp số lượng tổ chức vượt quá  20) để thực hiện kết nối kỹ thuật và kiểm thử truyền, nhận dữ liệu giữa hai bên từ ngày 28/10/2021 đến ngày 04/11/2021. Sau khi kết nối thành công, Tổng cục Thuế và tổ chức ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn với cơ quan thuế. Trường hợp chưa đủ số lượng 20 tổ chức ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế sẽ gửi văn bản đến các tổ chức tiếp theo trong danh sách đã công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để thực hiện kết nối kỹ thuật, kiểm thử hệ thống và ký hợp đồng.

Tổng cục Thuế thông báo để các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử biết và gửi văn bản đề nghị khi có nhu cầu./.

Tài liệu đính kèm TB422

HCMTax – Cổng thông tin điện tử Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh

Nhằm hỗ trợ người nộp thuế có thêm kênh tiếp nhận, trao đổi thông tin với cơ quan thuế, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí triển khai Cổng giao dịch điện tử giữa Cục Thuế với người nộp thuế (HCMTax).

Giới thiệu các chức năng của HCMTax, xem tại đây

30/07/2021 hết thời hạn thực hiện các thủ tục để được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP

30/07/2021 là thời hạn để người nộp thuế phải hoàn thành các thủ tục nộp đủ các khoản nợ về tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) liên quan đến Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất phải nộp năm 2021 theo quy định tại Nghị định 52/2021/NĐ-CP

Chi cục Thuế Quận 1 khuyến khích người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đến cơ quan thuế bằng phương thức điện tử hoặc gửi qua bưu điện để phòng, tránh dịch bệnh Covid-19.

Thông báo về việc nâng cấp Nâng cấp ứng dụng eTax, iTaxViewer và ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK

THÔNG BÁO

Về việc Nâng cấp ứng dụng eTax phân hệ dành cho Doanh nghiệp phiên bản 1.9.0, Ứng dụng eTax phân hệ dành cho Cá nhân (iCaNhan) phiên bản 3.0.4; Ứng dụng Hiển thị tờ khai điện tử iTaxViewer phiên bản 1.7.5; ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK phiên bản 4.5.7

Tổng cục Thuế đã nâng cấp các ứng dụng đáp ứng các nội dung gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021 theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/5/2021, Công văn số 1495/TCT-KK ngày 13/5/2021 của Tổng cục Thuế về việc tổ chức triển khai Nghị định số 52/2021/NĐ-CP và Thông tư số 03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.5.7 đáp ứng Thông tư số 03/2021/TT-BTC và Nghị định số 52/2021/NĐ-CP

  • Cập nhật tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN) đáp ứng Thông tư số 03/2021/TT-BTC : Bổ sung bảng kê ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ (đính kèm tờ khai 03/TNDN): Hiệu lực áp dụng đối với kỳ kê khai từ năm 2019.
  • Bổ sung kê khai mẫu biểu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đáp ứng Nghị định số 52/2021/NĐ-CP: Bổ sung chức năng kê khai mẫu biểu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất: Hỗ trợ nhập, xóa, sửa, in, nhập lại, kết xuất XML, kết xuất Excel, tải tờ khai từ XML, tra cứu hướng dẫn kê khai từng chỉ tiêu.

Bắt đầu từ ngày 25/05/2021, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.5.7 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

2.    Nâng cấp ứng dụng eTax 1.9.0, iCanhan 3.0.4, iTaxViewer 1.7.5

2.1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp và phân hệ các nhân

2.1.1. Nội dung nâng cấp dành cho người nộp thuế:

  • Nâng cấp ứng dụng eTax đáp ứng Thông tư số 03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 03/TNDN) bổ sung bảng kê ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ từ  kỳ kê khai năm 2019.
  • Nâng cấp ứng dụng eTax, iCaNhan đáp ứng Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021:

+ Bổ sung kê khai mẫu biểu “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

+ Gửi thông báo tiếp nhận (thông báo bước 1), thông báo không chấp nhận (thông báo bước 2) vào địa chỉ thư điện tử của NNT (không gửi thông báo chấp nhận).

+ Bổ sung tra cứu mẫu biểu “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất” tại chức năng tra cứu tờ khai và tra cứu thông báo tiếp nhận, thông báo không chấp nhận tại chức năng tra cứu thông báo.

  • Nâng cấp ứng dụng eTax, iCaNhan tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG):

+ Bổ sung hỗ trợ NNT là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chọn kê khai “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, kết nối sang hệ thống Etax, iCanhan để thực hiện kê khai.

+ Cho phép NNT tra cứu trạng thái gửi hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

2.1.2. Nội dung nâng cấp danh cho cán bộ thuế:

  • Nâng cấp ứng dụng eTax cho phép cán bộ thuế tra cứu tờ khai, tra cứu thông báo của “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất”

2.2. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

  • Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.5 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 1.9.0, iCaNhan 3.0.4, HTKK phiên bản 4.5.7.

Chi cục Thuế Quận 1 trân trọng thông báo./.

Thông báo về việc triển khai công cụ hỗ trợ hiển thị nội dung hóa đơn điện tử lập theo khuyến nghị của Tổng cục Thuế

Tổng cục Thuế đã xây dựng Website tra cứu hoá đơn, biên lai tại địa chỉ Tracuuhoadon.gdt.gov.vn với nội dung cung cấp các thông tin về hóa đơn, biên lai do cơ quan Thuế và người nộp thuế (NNT) phát hành.

Thông tin trên website Tracuuhoadon.gdt.gov.vn được tập hợp từ các báo cáo, thông báo của các đơn vị phát hành hoá đơn, biên lai (NNT và cơ quan Thuế) theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và thông tư 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, Thông tư 303/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Website Tracuuhoadon.gdt.gov.vn giúp NNT và các tổ chức, cá nhân khác có thể tra cứu được các thông tin về hoá đơn, biên lai bao gồm: Đơn vị phát hành hoá đơn, biên lai; thời gian phát hành, thời gian hoá đơn, biên lai có giá trị sử dụng và thông tin hoá đơn, biên lai không còn giá trị sử dụng (là các hoá đơn, biên lai của NNT ngừng hoạt động, hoá đơn, biên lai đã báo mất, huỷ, xoá bỏ, hoá đơn, biên lai không có giá trị sử dụng qua kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan Thuế).

Các loại hóa đơn đặc thù (được ngành Thuế có văn bản cho phép phát hành không theo cấu trúc quy định tại thông tư 153/2010/TT-BTC) sẽ không có thông tin trên website này.

Chi cục Thuế Quận 1 thông báo đến NNT và mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu tra cứu thông tin hoá đơn, biên lai được biết và sử dụng website tra cứu. Tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng để biết thêm chi tiết.

Nếu có vướng mắc liên quan đến thông tin trên website, NNT liên hệ với cơ quan Thuế theo địa chỉ được niêm yết tại đây để được giải đáp.