Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

30/07/2021 hết thời hạn thực hiện các thủ tục để được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP

30/07/2021 là thời hạn để người nộp thuế phải hoàn thành các thủ tục nộp đủ các khoản nợ về tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) liên quan đến Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất phải nộp năm 2021 theo quy định tại Nghị định 52/2021/NĐ-CP

Chi cục Thuế Quận 1 khuyến khích người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đến cơ quan thuế bằng phương thức điện tử hoặc gửi qua bưu điện để phòng, tránh dịch bệnh Covid-19.