Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2020 của Tổng cục Thuế

Trong tháng 03/2021, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2020 trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ: www.gdt.gov.vn. Tại các buổi hỗ trợ trực tuyến này, NNT có thể đặt câu hỏi liên quan đến quyết toán thuế TNCN, TNDN và được Tổng cục Thuế trả lời trực tiếp trên cổng thông tin điện tử ngành Thuế.

Theo đó, dự kiến thời gian tổ chức các buổi hỗ trợ trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế như sau:

Chi cục Thuế Quận 1 thông báo đến người nộp thuế biết và theo dõi chương trình.

Trân trọng./.