Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thông báo về việc thanh toán tiền sử dụng đất của cá nhân đã được ghi nợ trước ngày 01/03/2016

THÔNG BÁO

Triển khai thực hiện Công điện 02/CĐ-TCT ngày 26/02/2021 của Tổng cục Thuế về thực hiện thanh toán tiền sử dụng đất của cá nhân đã được ghi nợ trước ngày 01/03/2016 theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ;

Thực hiện thông báo số 2421/TB-CTTPHCM ngày 26/02/2021 của Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Công điện 02/CĐ-TCT ngày 26/02/2021 của Tổng cục Thuế.

Chi cục Thuế Quận 1 bố trí cán bộ, công chức làm việc cả ngày thứ bảy (27/02/2021) và ngày Chủ nhật (28/02/2021) tại trụ sở Chi cục Thuế Quận 1 số 08 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1 để phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Đối với việc thực hiện nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, Người nộp thuế có thể nộp qua hình thức chuyển khoản hoặc điện tử nếu không thể thực hiện nộp qua kho bạc trong thời gian hai ngày thứ bảy và Chủ nhật nêu trên.

Thông tin nộp tiền sử dụng đất:

  • Người thụ hưởng: Chi cục Thuế Quận 1
  • Số tài khoản: 7111.1056285 mở tại Kho bạc Nhà nước Quận 1
  • Tiểu mục: 1411
  • Mã chương: 757

Trân trọng./.