Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thông báo

Thông báo về việc nâng cấp Nâng cấp ứng dụng eTax, iTaxViewer và ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK

THÔNG BÁO

Về việc Nâng cấp ứng dụng eTax phân hệ dành cho Doanh nghiệp phiên bản 1.9.0, Ứng dụng eTax phân hệ dành cho Cá nhân (iCaNhan) phiên bản 3.0.4; Ứng dụng Hiển thị tờ khai điện tử iTaxViewer phiên bản 1.7.5; ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK phiên bản 4.5.7

Tổng cục Thuế đã nâng cấp các ứng dụng đáp ứng các nội dung gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021 theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/5/2021, Công văn số 1495/TCT-KK ngày 13/5/2021 của Tổng cục Thuế về việc tổ chức triển khai Nghị định số 52/2021/NĐ-CP và Thông tư số 03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.5.7 đáp ứng Thông tư số 03/2021/TT-BTC và Nghị định số 52/2021/NĐ-CP

 • Cập nhật tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN) đáp ứng Thông tư số 03/2021/TT-BTC : Bổ sung bảng kê ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ (đính kèm tờ khai 03/TNDN): Hiệu lực áp dụng đối với kỳ kê khai từ năm 2019.
 • Bổ sung kê khai mẫu biểu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đáp ứng Nghị định số 52/2021/NĐ-CP: Bổ sung chức năng kê khai mẫu biểu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất: Hỗ trợ nhập, xóa, sửa, in, nhập lại, kết xuất XML, kết xuất Excel, tải tờ khai từ XML, tra cứu hướng dẫn kê khai từng chỉ tiêu.

Bắt đầu từ ngày 25/05/2021, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.5.7 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

2.    Nâng cấp ứng dụng eTax 1.9.0, iCanhan 3.0.4, iTaxViewer 1.7.5

2.1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp và phân hệ các nhân

2.1.1. Nội dung nâng cấp dành cho người nộp thuế:

 • Nâng cấp ứng dụng eTax đáp ứng Thông tư số 03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 03/TNDN) bổ sung bảng kê ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ từ  kỳ kê khai năm 2019.
 • Nâng cấp ứng dụng eTax, iCaNhan đáp ứng Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021:

+ Bổ sung kê khai mẫu biểu “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

+ Gửi thông báo tiếp nhận (thông báo bước 1), thông báo không chấp nhận (thông báo bước 2) vào địa chỉ thư điện tử của NNT (không gửi thông báo chấp nhận).

+ Bổ sung tra cứu mẫu biểu “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất” tại chức năng tra cứu tờ khai và tra cứu thông báo tiếp nhận, thông báo không chấp nhận tại chức năng tra cứu thông báo.

 • Nâng cấp ứng dụng eTax, iCaNhan tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG):

+ Bổ sung hỗ trợ NNT là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chọn kê khai “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, kết nối sang hệ thống Etax, iCanhan để thực hiện kê khai.

+ Cho phép NNT tra cứu trạng thái gửi hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

2.1.2. Nội dung nâng cấp danh cho cán bộ thuế:

 • Nâng cấp ứng dụng eTax cho phép cán bộ thuế tra cứu tờ khai, tra cứu thông báo của “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất”

2.2. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

 • Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.5 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 1.9.0, iCaNhan 3.0.4, HTKK phiên bản 4.5.7.

Chi cục Thuế Quận 1 trân trọng thông báo./.

Thông báo về việc triển khai công cụ hỗ trợ hiển thị nội dung hóa đơn điện tử lập theo khuyến nghị của Tổng cục Thuế

Tổng cục Thuế đã xây dựng Website tra cứu hoá đơn, biên lai tại địa chỉ Tracuuhoadon.gdt.gov.vn với nội dung cung cấp các thông tin về hóa đơn, biên lai do cơ quan Thuế và người nộp thuế (NNT) phát hành.

Thông tin trên website Tracuuhoadon.gdt.gov.vn được tập hợp từ các báo cáo, thông báo của các đơn vị phát hành hoá đơn, biên lai (NNT và cơ quan Thuế) theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và thông tư 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, Thông tư 303/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Website Tracuuhoadon.gdt.gov.vn giúp NNT và các tổ chức, cá nhân khác có thể tra cứu được các thông tin về hoá đơn, biên lai bao gồm: Đơn vị phát hành hoá đơn, biên lai; thời gian phát hành, thời gian hoá đơn, biên lai có giá trị sử dụng và thông tin hoá đơn, biên lai không còn giá trị sử dụng (là các hoá đơn, biên lai của NNT ngừng hoạt động, hoá đơn, biên lai đã báo mất, huỷ, xoá bỏ, hoá đơn, biên lai không có giá trị sử dụng qua kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan Thuế).

Các loại hóa đơn đặc thù (được ngành Thuế có văn bản cho phép phát hành không theo cấu trúc quy định tại thông tư 153/2010/TT-BTC) sẽ không có thông tin trên website này.

Chi cục Thuế Quận 1 thông báo đến NNT và mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu tra cứu thông tin hoá đơn, biên lai được biết và sử dụng website tra cứu. Tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng để biết thêm chi tiết.

Nếu có vướng mắc liên quan đến thông tin trên website, NNT liên hệ với cơ quan Thuế theo địa chỉ được niêm yết tại đây để được giải đáp.

Phát sóng chuyên mục “Thuế Nhà nước” trên Truyền hình Thông tấn

Để tuyên truyền đến người nộp thuế các hoạt động, chính sách pháp luật thuế, Tổng cục Thuế phối hợp với Truyền hình Thông tấn xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên Truyền hình Thông tấn – Vnews, cụ thể:

Tên chuyên mục: “Thuế Nhà nước”

Thời gian phát sóng số đầu tiên: 20h30’, thứ 7 ngày 10/4/2021.

Tần suất phát sóng: 02 chương trình/01 tháng (thứ 7 tuần thứ 2 và tuần thứ 4 của tháng).

Thời gian phát sóng: Khoảng 20h30’ ngày thứ 7 tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng trên Kênh Vnews – Truyền hình Thông tấn.

Kính mời quý khán giả đón xem chương trình./.

Tổng cục Thuế mời tham dự Hội thảo trực tuyến thảo luận nội dung hướng dẫn quản lý thuế đối với hoạt động KDTM điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số của nhà cung cấp ở nước ngoài

GIẤY MỜI HỘI THẢO

Kính gửi: Ông (Bà), đại diện Quý cơ quan, đơn vị

Để hoàn thiện nội dung hướng dẫn quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số của nhà cung cấp ở nước ngoài tại dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, trân trọng kính mời Ông (Bà), đại diện Quý cơ quan, đơn vị tham dự hội thảo cụ thể như sau:

1. Thời gian: từ 8h30 – 11h30, Thứ 6 – Ngày 19/03/2021 (GMT+7).

Dự kiến chương trình chi tiết kèm theo.

2. Địa điểm: Tầng  09, Trụ sở Tổng cục Thuế, 123 Lò Đúc, HN.

3. Hình thức họp: Trực tuyến.

4. Chủ trì cuộc họp: Ông Vũ Xuân Bách – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

5. Thành phần tham dự: Đại diện một số công ty kiểm toán, đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh TMĐT, các Vụ/đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, Cục Thuế.

6. Link đăng ký tham dự hội thảohttp://bit.ly/GDTregEC

7. Giao Cục CNTT chủ trì, Văn phòng phối hợp chuẩn bị, thiết lập phòng họp trực tuyến tại điểm cầu Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trân trọng kính mời./.

 CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian Nội dung Đơn vị
08h30- 08h35Giới thiệu thành phần tham dựVụ Chính sách – Tổng cục Thuế
08h35 – 08h45Khai mạc buổi Hội thảoLãnh đạo Tổng cục Thuế
08h45 – 09h00Giới thiệu nội dung chính của việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số theo dự thảo Thông tư.Vụ Chính sách – Tổng cục Thuế
09h00 – 10h00Ý kiến thảo luậnĐại diện các doanh nghiệp: (i) doanh nghiệp cung cấp nền tảng trung gian, (ii) doanh nghiệp cung cấp dịch vụ/nội dung, (iii) doanh nghiệp cung cấp hàng hóa
10h00 – 10h10Nghỉ giải lao
10h10 – 11h00Ý kiến thảo luậnCác công ty kiểm toán
11h00– 11h25Ý kiến thảo luậnTrao đổi của Tổng cục Thuế, Cục Thuế Hà Nội, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.
11h25 – 11h30Kết luận và Bế mạcLãnh đạo Tổng cục Thuế

Thông báo về việc thanh toán tiền sử dụng đất của cá nhân đã được ghi nợ trước ngày 01/03/2016

THÔNG BÁO

Triển khai thực hiện Công điện 02/CĐ-TCT ngày 26/02/2021 của Tổng cục Thuế về thực hiện thanh toán tiền sử dụng đất của cá nhân đã được ghi nợ trước ngày 01/03/2016 theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ;

Thực hiện thông báo số 2421/TB-CTTPHCM ngày 26/02/2021 của Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Công điện 02/CĐ-TCT ngày 26/02/2021 của Tổng cục Thuế.

Chi cục Thuế Quận 1 bố trí cán bộ, công chức làm việc cả ngày thứ bảy (27/02/2021) và ngày Chủ nhật (28/02/2021) tại trụ sở Chi cục Thuế Quận 1 số 08 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1 để phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Đối với việc thực hiện nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, Người nộp thuế có thể nộp qua hình thức chuyển khoản hoặc điện tử nếu không thể thực hiện nộp qua kho bạc trong thời gian hai ngày thứ bảy và Chủ nhật nêu trên.

Thông tin nộp tiền sử dụng đất:

 • Người thụ hưởng: Chi cục Thuế Quận 1
 • Số tài khoản: 7111.1056285 mở tại Kho bạc Nhà nước Quận 1
 • Tiểu mục: 1411
 • Mã chương: 757

Trân trọng./.

Chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2020 của Tổng cục Thuế

Trong tháng 03/2021, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2020 trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ: www.gdt.gov.vn. Tại các buổi hỗ trợ trực tuyến này, NNT có thể đặt câu hỏi liên quan đến quyết toán thuế TNCN, TNDN và được Tổng cục Thuế trả lời trực tiếp trên cổng thông tin điện tử ngành Thuế.

Theo đó, dự kiến thời gian tổ chức các buổi hỗ trợ trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế như sau:

Chi cục Thuế Quận 1 thông báo đến người nộp thuế biết và theo dõi chương trình.

Trân trọng./.

Hướng dẫn cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử

Ngày 05/02/2021 Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 377/TCT-DNNCN về việc đẩy mạnh tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân nhằm mở rộng triển khai dịch vụ khai nộp thuế điện tử đối với đối tượng cá nhân ở phạm vi toàn quốc, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế là cá nhân trong việc thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế và Chi cục Thuế thực hiện cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính.

Đối với cá nhân chưa được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử có thể đến bất kỳ cơ quan thuế để được cấp tài khoản theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 110/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6, Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính).

Trường hợp cá nhân đã có tài khoản giao dịch điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thì được phép đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia mà không phải đến cơ quan thuế (dự kiến triển khai trong tháng 02/2021).

Công văn số 377/TCT-DNNCN cũng hướng dẫn NNT là cá nhân có 03 cách để đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử gồm:

Cách 1: NNT đăng ký trực tuyến và đến trực tiếp cơ quan thuế để được phê duyệt và kích hoạt tài khoản giao dịch thuế điện tử;

Cách 2: Đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử qua Cổng Dịch vụ công quốc gia;

Cách 3: NNT đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế.

Chi cục Thuế Quận 1 trân trọng thông báo để người nộp thuế là cá nhân trên địa bàn Quận 1 được biết./.

Nội dung các bước cụ thể của từng cách được nêu rõ tại văn bản đính kèm tại đây tải về

Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ tháng sang quý

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

Chi cục Thuế Quận 1 thông báo nhắc nhở đến Quý doanh nghiệp thời hạn nộp Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Tháng sang Quý :

Căn cứ Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2020)

“…

2. Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

a) Người nộp thuế đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý được lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch.

b) Trường hợp người nộp thuế đang thực hiện khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đề nghị thay đổi kỳ tính thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 31 tháng 01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý, Nếu sau thời hạn này người nộp thuế không gửi văn bản đến cơ quan thuế thì người nộp thuế tiếp tục thực hiện khai thuế theo tháng ổn định trọn năm dương lịch.

…”

Quý doanh nghiệp đang thực hiện khai thuế theo tháng lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý vui lòng nộp Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Tháng sang Quý theo mẫu 01/ĐK-TĐKTT (Ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP) đến Chi cục Thuế Quận 1 chậm nhất ngày 31/01/2021.

Hiện nay, mẫu 01/ĐK-TĐKTT chưa được ban hành, do đó, quý doanh nghiệp vui lòng tham khảo mẫu tương tự mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

Trân trọng./.”

Livestream trực tuyến một số chính sách thuế mới năm 2020

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

Chi cục Thuế Quận 1 thông báo đến Quý doanh nghiệp chương trình “Thông tin trực tuyến một số chính sách thuế mới năm 2020”

Thời gian: từ ngày 18/12/2020 đến ngày 22/12/2020 Cục thuế chính thức mở cổng tiếp nhận các nội dung vướng mắc tại

http://www.hcmtax.gov.vn/index.php/guicauhoi. Kính mời Quý Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia và đặt câu hỏi

Các nội dung của buổi trực tuyến về :

1/ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý thuế;

2/ Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết;

3/ Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Vào lúc 8h30 – 10h30 Thứ ba, ngày 22/12/2020. Cục Thuế TP.HCM thực hiện buổi LIVESTREAM thông tin trực tuyến một số chính sách thuế mới năm 2020. Tại các kênh truyền thông chính thức của Cục Thuế:

+ Youtube: https://bit.ly/38HboIv

Quý doanh nghiệp hãy theo dõi buổi phát sóng, lắng nghe phần thảo luận và giải đáp các nội dung vướng mắc của bạn và chia sẻ thông tin trực tuyến cho những người mà bạn quan tâm.

Chi cục Thuế Quận 1 rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Trân trọng./.